માં ના નામે બહુ નિબંધ લખાયા…

Posted: May 8, 2011 in Uncategorized
માં ના નામે બહુ નિબંધ લખાયા,
આ છાયા માં બધા જીવ લપાયા,
દુનિયા ઘૂમી ને ભલે બહુ કમાયા,
માં ના ખોળા માં બધા સુખ સમાયા

જીવન પથ પર જયારે ઘવાયા,
માં ના હાથ ત્યારે માથે ફરાયા,
એ આશીર્વાદે જે ચમત્કાર બતાવ્યા,
ખુદ ભગવાને ઝુકી ને રસ્તા સુજાવ્યા .

એટલે જ ,
માં ના નામે બહુ નિબંધ લખાયા.

--Taken from E-mail
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s